Orders placed before 1pm are dispatched the same day* - DPD next working day deliveries are delivered Monday - Friday
Orders placed before 1pm are dispatched the same day* - DPD next working day deliveries are delivered Monday - Friday
Przejdź do treści

Warunki korzystania z mediów społecznościowych

Interpretacja

W niniejszych Warunkach następujące słowa i zwroty mają następujące znaczenie:

1.1 "Warunki" oznaczają niniejsze Warunki korzystania z mediów społecznościowych.

1.2 "Nasze kanały mediów społecznościowych" oznaczają aktywną obecność Simply2 Pet Products w sieciach społecznościowych, które obejmują, ale nie ograniczają się do Facebooka, Twittera i YouTube.

1.3 "My" oznacza Simply2 Pet Products oddział Natales Limited, 23 Dale Road, Sheriff Hutton, York YO60 6RZ i jego filie. Terminy "my" i "nasz" będą interpretowane odpowiednio.

1.4 "Użytkownik" oznacza użytkownika któregokolwiek z naszych kanałów mediów społecznościowych, a słowo "użytkownik" należy interpretować odpowiednio.

Umowa

2.0 Sieci społecznościowe mają swoje własne zasady i warunki, których należy przestrzegać, a także nasze własne.

2.1 Korzystanie z Naszych Kanałów Mediów Społecznościowych oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zgadza się ich przestrzegać.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

2.3 Chociaż posiadamy oficjalne profile w sieciach społecznościowych, nie oznacza to, że popieramy te sieci społecznościowe lub że jesteśmy odpowiedzialni za ich produkty lub usługi. Jeśli korzystasz z sieci społecznościowych, robisz to na własne ryzyko.

2.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą Państwo ponieść w wyniku korzystania z sieci społecznościowych.

2.5 Nie gwarantujemy, że nasze kanały mediów społecznościowych lub jakiekolwiek treści w nich zawarte będą zawsze dostępne lub będą działać bez zakłóceń. Od czasu do czasu możemy według własnego uznania zmienić, zawiesić lub trwale wycofać wszystkie lub część naszych Kanałów Mediów Społecznościowych bez wcześniejszego powiadomienia.

2.6 Nasze produkty i usługi, o których może być mowa na Naszych Kanałach Mediów Społecznościowych, podlegają kryteriom kwalifikowalności oraz innym warunkom i zasadom.

2.7 Jeśli chodzi o promocje lub konkursy organizowane za pośrednictwem Naszych kanałów Social Media, jeśli istnieją dodatkowe warunki, przekażemy je użytkownikowi w tym czasie.

2.8 Informacje zamieszczone w naszych kanałach Social Media mogą nie odpowiadać prawom obowiązującym w innych krajach.

2.9 Publikując treści prosimy o uprzejmość, szacunek, adekwatność, dokładność w podawaniu faktów i obywatelskie podejście do innych, nawet jeśli wasze poglądy się różnią. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować ani nie przekazywać żadnych materiałów:

2.9.1 zawierających groźby, zniesławiających, obelżywych, obscenicznych, obraźliwych, zwodniczych, wprowadzających w błąd, groźnych, skandalicznych, podburzających, bluźnierczych, o charakterze seksualnym, pornograficznych, nadmiernie graficznych lub zawierających nagość

2.9.2 o charakterze dyskryminującym lub mogącym podsycać nienawiść rasową

2.9.3 naruszające zaufanie lub prywatność; - mogące powodować irytację, niepokój lub niedogodności, na które nie uzyskano wszystkich niezbędnych licencji i/lub zgód

2.9.4 Obrazy, które nie posiadają zgody właściciela lub praktyka lub które mogą naruszać poufność, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby zostać uznane za przestępstwo, spowodować odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób być sprzeczne z prawem lub naruszać prawa jakiejkolwiek strony trzeciej

2.9.5, które są technicznie szkodliwe (w tym, bez ograniczeń, wirusy, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane); - w inny sposób nieodpowiednie.

2.9.6 Użytkownik nie może wykorzystywać naszych kanałów mediów społecznościowych do celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób nadużywać naszych kanałów mediów społecznościowych (w tym, bez ograniczeń, poprzez hakowanie lub podszywanie się pod nas, lub w jakikolwiek sposób niedozwolony przez niniejsze Warunki).

2.9.7 Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w przypadku otrzymania skarg dotyczących treści Użytkownika.

2.9.8 Możemy poprosić Cię o usunięcie pewnych treści, jeśli nie są one zgodne z niniejszymi Warunkami lub prawem.

2.9.9 Twoje treści muszą być twoją oryginalną pracą i muszą być zgodne z prawem Anglii i Walii oraz każdego kraju, z którego są publikowane. Przesyłając materiały do Naszych Kanałów Mediów Społecznościowych, potwierdzasz, że jesteś uprawniony do przesłania tych treści oraz że są one dokładne i nie naruszają żadnych ograniczeń umownych.

2.9.10 Przyjmiemy, że wszelkie materiały przekazywane lub publikowane przez użytkownika na naszych kanałach mediów społecznościowych nie są poufne. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do swoich treści, jednakże udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na swobodne wykorzystywanie, kopiowanie, edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie, wyświetlanie i/lub rozpowszechnianie takich materiałów do wszelkich celów w dowolnych mediach lub za pośrednictwem dowolnych metod dystrybucji.

2.9.11 Zastrzegamy sobie prawo do moderowania wszelkich treści zamieszczanych na naszych kanałach mediów społecznościowych. W przypadku moderowania treści możemy, według własnego uznania, powstrzymać się od publikowania niektórych materiałów przesyłanych lub zamieszczanych przez użytkownika. Nie jesteśmy zobowiązani do powiadomienia użytkownika o takiej decyzji.

3.0 Językiem naszych Kanałów Mediów Społecznościowych jest angielski, a wypowiedzi powinny być dokonywane w języku angielskim, ponieważ nie jesteśmy w stanie odpowiadać na treści w innych językach. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że będziemy musieli usunąć materiał, jeśli nie będziemy pewni jego treści.

3.1 Użytkownik może udostępniać i komentować treści publikowane przez nas na naszych kanałach mediów społecznościowych pod warunkiem, że nie zmienia ich i podaje nasze źródło.

3.2 O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, nazwy firm, loga i projekty używane na naszych kanałach społecznościowych oraz prawa autorskie do treści naszych postów (z wyjątkiem przypadków, w których inni współpracownicy są wymienieni) są własnością intelektualną Simply2 Pet Products. Nie wolno Ci ich kopiować, nadużywać w jakikolwiek sposób ani wykorzystywać w celach komercyjnych bez naszej zgody.

3.3 Nie oświadczamy, że treści zamieszczane przez nas na naszych kanałach społecznościowych są dokładne, kompletne, wiarygodne, użyteczne lub aktualne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli tak nie jest.

3.4 Nasze kanały mediów społecznościowych są publiczne i każdy wkład użytkownika będzie dostępny do wglądu dla każdego. Nie należy podawać żadnych danych dotyczących konta, logowania, finansów ani innych danych osobowych podczas publikowania treści na naszych kanałach mediów społecznościowych. Będziemy prosić jedynie o dane kontaktowe, które możemy podać w wiadomości prywatnej, gdy będziemy potrzebować pomocy w zakresie naszych produktów lub usług.

3.5 Wiadomości wysyłane przez Internet lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych mogą nie być całkowicie bezpieczne, ponieważ podlegają możliwości przechwycenia, utraty lub ewentualnej zmiany. Nie mamy na to wpływu, dlatego nie ponosimy za nie odpowiedzialności i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani innych osób za jakiekolwiek szkody lub w inny sposób w związku z jakimikolwiek wiadomościami wysłanymi przez Państwa do nas lub jakimikolwiek wiadomościami wysłanymi przez nas do Państwa przez Internet lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

3.6 Regularnie aktualizujemy i monitorujemy nasze kanały mediów społecznościowych, jednak nie zawsze możemy być w stanie przeczytać wszystkie wiadomości lub odpowiedzieć indywidualnie na wiadomości otrzymane za pośrednictwem tych kanałów.

3.7 Linki do stron lub witryn osób trzecich w Naszych Kanałach Mediów Społecznościowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika lub jako część natury działania sieci społecznościowych. Nie dokonaliśmy ich przeglądu i nie kontrolujemy ich, więc nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe, ich zawartość lub dostępność. Nie popieramy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy żadnych materiałów zawartych w postach, treściach, witrynach ani stronach osób trzecich, ani żadnych wyników, które można uzyskać dzięki korzystaniu z nich. Wszelkie wykorzystanie lub poleganie na takich treściach lub materiałach zamieszczonych na stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

3.8 Linki do stron z oprogramowaniem do pobrania, które mogą być dostępne w sieciach społecznościowych lub na stronach internetowych osób trzecich, które są powiązane z Naszymi kanałami mediów społecznościowych, nie są przez nas dostarczane, popierane ani sprawdzane, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie oprogramowanie ani nie odpowiadamy za jakiekolwiek trudności lub konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania.

3.9 Czasami moderowanie naszych kanałów mediów społecznościowych może nie być możliwe. Nasze Kanały Mediów Społecznościowych mogą być potencjalnie nadużywane przez osoby trzecie i dlatego nie możemy obiecać, że żadne nieodpowiednie treści osób trzecich nie pojawią się na naszych Kanałach Mediów Społecznościowych.

4.0 Nie tworzymy, nie kontrolujemy, nie reprezentujemy ani nie popieramy żadnych opinii ani oświadczeń wyrażanych przez innych, w tym tych, którzy nas śledzą/lubią oraz tych, których sami śledzimy/lubimy.

4.1 Jeśli śledzimy konto innego użytkownika, "lubimy" inną stronę, ponownie tweetujemy, "lajkujemy", udostępniamy lub w inny sposób ponownie zamieszczamy treści innego użytkownika, takie działanie nie stanowi poparcia.

4.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za: - straty, które nie zostały spowodowane naszym naruszeniem; - niewykonanie lub świadczenie jakichkolwiek usług, w przypadku gdy takie niepowodzenie jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą; - straty pośrednie, które są skutkiem ubocznym głównej straty lub szkody i które nie są racjonalnie przewidywalne przez Ciebie i nas w momencie zawierania niniejszych Warunków; - straty lub szkody w związku z jakąkolwiek stroną internetową, aplikacjami lub oprogramowaniem osób trzecich, do których prowadzą linki z Naszych Kanałów Social Media; - straty lub szkody spowodowane wirusami lub innymi szkodliwymi, które mogą zainfekować Twoje urządzenie.

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do wszystkich lub niektórych z naszych kanałów Social Media Channels w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszych Warunków.

4.4 Jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki, a my nie podejmiemy żadnych działań przeciwko Użytkownikowi, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której Użytkownik naruszy niniejsze Warunki.

4.5 Użytkownik zgadza się w pełni zrekompensować nam straty i szkody poniesione przez nas w wyniku nieprzestrzegania przez niego niniejszych Warunków.

4.6 Nasze kanały mediów społecznościowych nie są odpowiednim miejscem do rozwiązywania problemów, składania skarg lub sugestii dotyczących indywidualnych doświadczeń związanych ze sprzedażą i obsługą lub naszymi produktami. Nie oznacza to, że nie chcemy słyszeć o takich sprawach, ale tego typu problemy najlepiej rozwiązywać za pośrednictwem przeszkolonych przedstawicieli. Jeśli są Państwo zainteresowani podzieleniem się uwagami lub opiniami poza mediami społecznościowymi, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej kontakt strona lub e-mail sales@simply2.co.uk